Beboermøde 24.3.2022

Indkaldelse til Beboermøde Torsdag den 24 marts 2022 kl.18:00 


Til beboerne i ejendommen Håndværkerhaven                                          Uddelt den 9. marts 2022    

 

Mødet afholdes i

Festsalen på Håndværkerforeningens Plejehjem

Håndværkerhaven 49 (Kælderen), 2400 København NV.

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af Beboerrepræsentationens beretning.
  3. Fremtidig virksomhed, herunder indlæg af Peter Eeg fra Håndværkerforeningen.
  4. Vedtagelse af Vedtægter for Håndværkerhavens BBR
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021
  6. Fremlæggelse af budget for 2022
  7. Kontingent
  8. Valg til Beboerrepræsentationen:

 

     På valg er Eleonore af Schaumburg-Lippe, i dag formand

     På valg er Ole Brinch-Nielsen, i dag kasserer

     På valg er bestyrelsesmedlem Flemming Espensen.
     Der skal vælges i alt 3 bestyrelsesmedlemmer. Henning Storm og Freddy Norman Hansen stiller også op.

     På valg er Suppleant:  Der skal vælges 2 nye suppleanter

 

     9. Valg af revisor – Der skal vælges 2 nye revisorer. De nuværende revisorer Hans Jørgen Hansen og Jørgen Leif Christiansen vil gerne fortsætte 1 år mere.

 

    10. Drøftelse af mulig sommerfest – og eventuelt etablering af festudvalg

 

     11. Indkomne forslag fra beboere - Forslag til behandling under dette punkt, skal være skriftlige, og afleveres i BBR’s postkasse ved HH nr. 35 eller sendes         som mail via hjemmesiden under ”kontakt “senest den 16. marts

 

     12. Eventuelt

 

Alle ejendommens lejere og medlemmer af husstanden har adgang til mødet. Dette gælder dog ikke for lejere i fremlejeforhold.

En lejer kan ved afgivelse af en skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af en anden myndig person.

Fuldmagten bedes afleveret ved indgangen i udfyldt stand.


Efter mødet vil der være let spisning.
Ønsker du at være med til spisning beder vi dig aflevere sende en mail via hjemmesiden under kontakt.

Vi håber på et rigtigt stort fremmøde, og at mange stiller op til bestyrelsen – det er vigtigt for os alle som beboere i Håndværkerhaven.

 

Med venlig hilsen

Håndværkerhavens Beboerrepræsentation