Hvem er hvem

HÅNDVÆRKERHAVENS  BEBOERREPRÆSENTATIONBeboerrepræsentationen er valgt af beboerne på det årlige beboermøde.

Beboerrepræsentationens opgave er at være beboernes talerør i forhold til Håndværkerforeningen.


Dette gælder områder såsom:

  • Husleje
  • Vedligeholdelse af bygningerne - kortfristet som langfristet
  • Områdets vedligeholdelse 
  • Medbestemmelse ved større ombygningsprojekter
  • Eventuelle ændringer af husorden
  • Medvirken ved eventuel tvist med udlejer ved indflytning og fraflytning
  • Klagesager og meget mere.


Beboerrepræsentationen arbejder også kontinuerligt med at :

Forbedre vores miljø i haverne

Forbedre faciliteterne for beboerne

Arrangere fælles tiltag såsom sommer- og julefest


Beboerrepræsentationen modtager meget gerne forslag fra beboerne samt ris som ros.

Dertil har Beboerrepræsentationen en postkasse opsat på muren ved Håndværkerhaven 35.


Beboerrepræsentationen arbejder med eget budget, som finansieres af månedligt bidrag fra den enkelte lejer. Et bidrag der opkræves som en del af huslejen.


Beboerrepræsentanter vælges på det årlige beboermøde, der afholdes i februar/marts måned, hvor valg til beboerrepræsentationen er et fast punkt på dagsordenen.Formand

Eleonore af Schaumburg-Lippe

Håndværkerhaven 

Telefon 27 14 85 85


Den siddende beboerrepræsentation er:


Eleonore af Schaumburg-Lippe (Formand)

Håndværkerhaven 


Bestyrelsesmedlem

Flemming Espensen

Håndværkerhaven 13, st, th


Bestyrelsesmedlem

Freddy Normann Hansen

Håndværkerhaven 31, 2,th


Bestyrelsesmedlem

Henning Storm Pedersen

Håndværkerhaven 22,1,th


Kasserer

Ole Brinch Nielsen

Håndværkerhaven 83, 1.tv


Suppleant

Barbara Freud-Magnus
Håndværkerhaven 1


Suppleant

Trine Jepsen

Håndværkerhaven 8, st, th