Beboermøde 22.3.2023

HÅNDVÆRKERHAVENS BEBOERREPRÆSENTATION

 

 

Til beboerne i ejendommen Håndværkerhaven                                          Marts 2023    

 

INDKALDELSE TIL BEBOERMØDEOnsdag den 22. marts 2023 kl. 18.00

 

Mødet afholdes i

 

Festsalen på Håndværkerforeningens Plejehjem

Håndværkerhaven 49 (Kælderen), 2400 København NV.

 

DAGSORDEN

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Aflæggelse af Beboerrepræsentationens beretning af formand Freddy Normann Hansen

 

 1. Fremtidig virksomhed, herunder indlæg af Peter Eeg fra Håndværkerforeningen bl.a. angående bygge- og renoveringsplaner for Håndværkerhaven.

 

 1. Vedtagelse af justering af Vedtægter for Håndværkerhavens BBR

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022

 

 1. Fremlæggelse af budget for 2023

 

 1. Kontingent

 

 1. Valg til Beboerrepræsentationen:

 

Freddy Normann Hansen, formand. På valg. Opstiller hvis der ikke er andre interesserede

Ole Brinch-Nielsen, kasserer, Ikke på valg i år

Flemming Espensen, bestyrelsesmedlem. På valg. Stiller ikke op igen.

Barbara Freud-Magnus, Ikke på valg.

Trine Kahl Jepsen På valg. Stiller op hvis der ikke er andre interesserede

      Suppleanter:  Der skal vælges 2 nye suppleanter

 

 1. Valg af revisor – Der skal vælges 2 revisorer. Hans Jørgen Hansen stiller op igen. Vi søger en revisor mere.

 

 1. Drøftelse af hyggelig sommerfest – og etablering af festudvalg

 

 1. Drøftelse af forbedring af legepladsen – og etablering af legepladsudvalg

 

 1. Julearrangement – gløgg, æbleskiver, julemand og godteposer? Etablering af juleudvalg.

 

 1. Indkomne forslag fra beboere - Forslag til behandling under dette punkt, skal være skriftlige, og afleveres i BBR’s postkasse ved HH nr. 35 senest den 14. marts

 

 1. Eventuelt

 

Alle ejendommens lejere og medlemmer af husstanden har adgang til mødet. Dette gælder dog ikke for lejere i fremlejeforhold. Vi håber meget at der kommer mange beboere – børn er også velkommen. Mødet forventes at slutte senest kl. 21.

En lejer kan ved afgivelse af en skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af en anden myndig person.

Fuldmagten, (se vedlagte) bedes afleveret ved indgangen i udfyldt stand.

Efter mødet vil der være let spisning (smørrebrød). Ønsker du at være med til spisning beder vi dig sende en mail via hjemmesiden under kontakt – alternativt aflevere vedlagte tilmeldingsseddel i vores postkasse ved Håndværkerhaven 35 senest mandag den 18. marts med angivelse af lejemål og antal personer, der deltager fra lejemålet.

 

Vi håber på et rigtigt stort fremmøde, og at mange stiller op til bestyrelsen og udvalgene – det er vigtigt for os alle som beboere i Håndværkerhaven.

 

Beboerrepræsentationen

 

 FULDMAGT

 

Undertegnede lejer i ejendommen Håndværkerhaven på adressen:

 

Håndværkerhaven / Banebrinken nr.:_____    Sal:____    Tv / th. / mf. _____

 

Giver hermed nedenstående person fuldmagt til at repræsentere mig på Beboermødet, som afholdes den 22. marts 2023 kl. 18.00.

 

 

________________________________     __________________________________

                         Navn                                                        Adresse

 

 

________________________________________

                           Underskrift

 

 

 

klip►---------------------------------------------------------------------------------------◄klip

 

 

Tilmelding til spisning

efter beboermødet den 22. marts 2023.  

 

Undertegnede beboer i Håndværkerhaven / Banebrinken vil gerne tilmelde 

____ person/er til spisning (smørrebrød)efter beboermødet den 22. marts 2023.

 

Tilmeldingsfristen er senest den 14. marts 2023, og tilmeldingen kan lægges i Beboerrepræsentationens postkasse ud for Håndværkerhaven 35.

 

 

________________________________     __________________________________

                         Navn                                                        Adresse

 

 

________________________________________

                            Underskrift