Info


Udlejning gennem AirB&B

Håndværkerforeningen og Beboerrepræsentationen må på det kraftigste indskærpe at udlejning af lejligheden gennem AirB&B eller lignede er strengt forbudt.


Det vil blive betragtet som ulovlig fremleje og kan medføre opsigelse af lejemålet.Parkering af biler

Beboerrepræsentationen vil gøre opmærksom på, at parkering af blier fra Green Mobility og lignende ikke bør parkeres på Håndværkerhavens område.


Vi har i forvejen for få parkeringspladser, og at disse biler parkeres her er til stor gene, da de sjældent finder ny bruger på vores private område.

Det til gene for alle også for firmaerne der bliver bedt om at afhente de parkerede køretøjer.


Kommer du hjem i en sådan en bil, så parker den på Tuborgvej.

Varmeregnskab 2018:                                                                                                                     


Der er fra flere sid er rettet henvendelse omkring varmeregning der syntes urimelig højt

Vi har i dag i BBR drøftet om der kan være sneget sig en fejl ind.

Vi har allerede nu har været i kontakt med Håndværkerforeningen, der oplyser, at der sidste år var en fejl som bevirkede, at mange fik penge tilbage.

Dette beløb sig til over kr. 400.000,- som så skal betales i år

Umiddelbart lyder det rigtigt, idet vi er vidende om, at mange fik et meget stort beløb tilbage i sidste års regnskab

Vi vil forsøge at afholde et møde i næste uge med Håndværkerforeningen og der få klarhed over hvad der er sket


For god ordens skyld skal nævnes, at beløbet kan deles over flere gange


Venlig hilsen

Bestyrelsen


Der er intet nyt kommet frem under efterfølgende møde

© 2018 Håndværkerhaven