Hvem er hvem

HÅNDVÆRKERHAVENS  BEBOERREPRÆSENTATIONBeboerrepræsentationen, der er valgt af beboerne på det årlige beboermøde, har til opgave, at være beboernes talerør i forhold til Håndværkerforeningen. Dette på områder som husleje – vedligeholdelse af bygningerne, kortfristet som langfristet – områdets vedligeholdelse – medbestemmelse ved større ombygningsprojekter – eventuelle ændringer af husorden – medvirken ved eventuel tvist med udlejer ved indflytning og fraflytning – bliver involveret i klagesager og meget mere.


Desuden arbejder beboerrepræsentationen også med at forbedre vores miljø i haverne, forbedre faciliteterne for beboerne og arrangere forskellige fælles tiltag.


Beboerrepræsentationen modtager meget gerne forslag fra beboerne, ris som ros. Beboerrepræsentationen har en postkasse opsat på muren ved Håndværkerhaven 35.


Beboerrepræsentationen arbejder med eget budget, som finansieres af månedligt bidrag fra den enkelte lejer, bidrag som opkræves som en del af huslejen.


Beboerrepræsentanter vælges på det årlige beboermøde, der afholdes i februar / marts måned, hvor valg til beboerrepræsentationen er et fast punkt på dagsordenen.)Formand

Kaj Nielsen

Håndværkerhaven 2, 1. tv

Telefon 20248950


Den siddende beboerrepræsentation er:


Kaí Nielsen (Formand)

Håndværkerhaven 2, 1. tv

kabonie@mail.dk


Thorning Lindegaard

Håndværkerhaven 16, st, tv

thorning51@gmail.com


Eleonore af Schaumburg-Lippe

Håndværkerhaven 8.

schaumburglippe@gmail.com


Flemming Espensen

Håndværkerhaven 13, st, th

flespen23@hotmail.com


Kasserer:

Ole Brinch Nielsen

Banebrinken 77, 2. mf

o.bn@live.dk


Supleant:

Annette Smith

Håndværkerhaven 2, st, mf

as@parkmail.dk

© 2018 Håndværkerhaven