At være beboer

INFORMATIONER OG OPFORDRINGER

FRA BEBOERREPRÆSENTATIONEN


 


Kontakt til beboerrepræsentationen:


Der kan rettes henvendelse til beboerrepræsentationen på telefon.

Skulle du have et forslag eller lignende til beboerrepræsentationen, så send os besked over siden her.


 


Affaldshåndtering:


Vi er så heldige at have affaldsskakter lige uden for vores indgangsdør. Dette er et privilegie, vi skal bevare. Men en betingelse er, at vi alle omhyggeligt sørger for, at alt affald vi smider i skakten er forsvarligt lukket med knude i en pose, og ALDRIG smider noget i skakten, der ikke er pakket forsvarligt ind.


Som det fremgår af planoversigten, er der opstillet containere til henholdsvis papir og pap, som SKAL benyttes. Husk at sortere dit papir / pap.


Der er også opsat indsamlingssteder til brugte batterier og glassom skal benyttes.


Vi har et storskraldsrum, hvor din hoveddørsnøgle passer til hængelåsen. Her er opstillet forskellige containere med angivelse af typer af affald, så sorter dit affald i de rigtige containere. Ting som møbler eller andet stort, der ikke kan være i containerne, kan henstilles i storskraldsrummet uden for containerne.


Har du noget, som du ikke selv vil bruge, men som måske andre kunne have glæde af, så er der i storskraldsrummet opsat hylder, hvor ting til genbrug kan placeres.


Det er absolut forbudt at henkaste køkkenaffald i storskraldsrummet eller i nogle af containerne.


 


TV – Telefon – Internet:


Alle lejligheder har en installation til hurtigt bredbånd, som forsynes af Parknet. Selve installationen er beregnet over din husleje, men leveringen fra Parknet skal du selv købe over www.parknet.dk eller på telefon nummer 36 90 60 00 hverdage 9.00 – 12.30 samt 18.00 – 21.00


Det er også muligt at få et billigt fastnet telefonabonnement gennem Parknet.


Med hensyn til TV signal har vi valgt at have en særaftale med YouSee, hvor grundpakken fra YouSee er inkluderet i huslejen, men eventuel større programpakker skal bestilles og betales direkte til YouSee. Men husk ved henvendelse til YouSee at gøre opmærksom på særaftalen med Håndværkerhaven.


 


Parkering:


Parkeringspladser til biler, er ikke det, vi har mest af, men vi har heller ikke plads til at anlægge flere, så vi må leve med dem vi har. Gule afmærkninger skal respekteres.


I øvrigt opfordres alle til at tage hensyn til andre, f.eks. med ikke at parkere en høj bil lige ud for andres vinduer. I øvrigt må vi henstille til, at kassevogne ikke parkeres på området, men henvises til parkeringspladsen ved Tuborgvej.


Motorcykler må benytte ledige parkeringspladser eller de få motorcykelpladser der er. Motorcykler må IKKE parkeres på pladser indrettet til cykler.


Cykler og knallerter henvises til de anlagte cykelstativer og må IKKE henstilles op ad husmuren.


Men husk også at det er lovligt, at parkere på Bispebjerg Parkalle, og P-pladsen ved Tuborgvej.


 


Grønne områder:


Vores grønne områder, som jo er til glæde for alle, vil vi opfordre til, at alle er med til at holde i en præsentabel stand. Så derfor, ryd altid op efter dig, og skulle din nabo have glemt et eller andet, så tag det med i affaldsspanden, når du alligevel skal derhen.


Beboerrepræsentationen arbejder på at holde disse fællesarealer så indbydende som muligt, og hele tiden med hensyntagen til, at hvad der anskaffes eller anlægges, altid er til gavn for så mange som muligt.


Borde / bænke, parasoller og de store griller m.m. er bekostet af Beboerrepræsentationen, og dermed af de midler, vi alle betaler til beboerrepræsentationen, så det er fælles ejendom.


Borde/bænke kan flyttes og sættes sammen, hvis der er behov for det, men det er en pligt at de, efter endt brug, bliver stillet tilbage på de flisefelter, de blev taget fra.


Parasoller skal, efter brug slåes ned igen.


Har man selv anskaffet forskellige former for havemøbler, grill eller lignende, er det nødvendigt, at disse er fjernet fra haverne senest den 15. oktober. Dette fordi sådanne ting, af erfaring, kan flyve rundt, når der kommer kraftigt blæsevejr, for ikke at tale om storm, og kan derfor være til fare for forbipasserende.


Vær i øvrigt opmærksom på, at husordenen og almindelige regler for god opførsel, som gælder for lejligheden, også er gældende for ophold og benyttelse af haverne.


 


Husdyr:


Husdyr er ikke tilladt, men pasning i korte perioder kan tillades, men skal dog forud godkendes af Haandværkerforeningen.
Støj:


Med hensyn til støj, så må vi erkende, at der her i bebyggelsen er meget lydt, dvs. at der ikke skal så meget til, før naboer kan høre lyde fra din lejlighed. Derfor er det meget vigtigt, at du tænker på dette, og viser hensyn til dine naboer.


Dette være sig, når du spiller musik, så tænk på ikke at spille for fuld styrke, men i afdæmpet lydstyrke, og respekter husordenen, som siger, at det kun er tilladt at spille musik frem til kl. 24.00.


Har du valgt ikke at have guldtæpper i lejligheden, så undlad at gå indendørs med sko, men brug bløde indesko, og sørg for, at dine stole er monteret med filt under stolebenene, så de ikke skraber hen over gulvet.


Skal du holde fest, eller anden sammenkomst, der kan give støj, så opsæt et opslag på opgangens opslagstavle med information om denne fest, men husk også at opsætte en sådan information i naboopgangene, da de her tilstødende lejligheder, er lige så udsat for støj.


Husk også at tænke på støjen, når du har åbne vinduer.

© 2018 Håndværkerhaven